התיישנות דו"ח תעבורה

התיישנות דו"חות תעבורה

לעיתים, נהגים מתמודדים עם הליכי משפט בדיני התעבורה לתקופות ארוכות מאד, הכל מפאת אריכות ההליכים בבתי המשפט לתעבורה.

 קיימים מקרים, בהם למרות נכונות העובדות של עבירת התנועה שהנהג ביצע, חולפת לה תקופת ההתיישנות, אשר בגינה ניתן לבטל את דוח התעבורה, עקב התשיינותו עפ"י חוק.

 הגדרת תקופת התיישנות דוח תעבורה

תקופת ההתיישנות באשר לדוחות תעבורה, נקבעה בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982. הסעיף דן בתקופת התיישנות עונשים, וקובע כך:

 "עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, הכל לפי המאוחר יותר, עברו - 
(1) בפשע - עשרים שנים ; 
(2) בעוון - עשר שנים ; 
(3) בחטא - שלוש שנים;"

 סוג העבירה של דו"חות תעבורה

דוחות תעבורה מוגדרים כעבירה מסוג "חטא" ולכן על ביצוע העונש חלה תקופת התיישנות של שלוש שנים.  על מנת שיחל מרוץ ההתיישנות, לא מספיק להוכיח שחלפו להן שלוש שנים במהלכן דוחות התעבורה טרם נגבו, אלא יש להוכיח , כי במשך תקופה של יותר משלוש שנים לא נקטה הרשות באף הליך לגביית הדוח.

 ביטול דוח תעבורה עקב התיישנות

כאמור, רק בחלוף שלוש שנים ללא נקיטת הליכים, ניתן יהא לומר שחלפה תקופת ההתיישנות ובנסיבות אלו יהיה ניתן לבטל את דוח התעבורה.

יש לציין, כי מספיקה פעולה מצד הרשות, כגון שליחת לדרישת חוב, אשר מפסיקה את הליך ההתיישנות.

 התיישנות כתב אישום ו/או הזמנה לדין בדוח תעבורה

סעיף 225א', קובע שבמקרה של התיישנות של כתב אישום והזמנה לדין, במידה ועברה שנה והודעת תשלום הקנס הראשונה נשלחה בדואר רשום לאחר יותר שנה מיום העבירה, אזי ניתן בהחלט להסתייע בשירותיו של עורך דין לתעבורה ולפנות למשטרה בדרישה לביטול כתב האישום לאלתר.

 יובהר, כי במקרה של החלפת שם הנהג, כלומר בעת בקשה להסבת דו"ח התעבורה על שם מי שנהג בפועל ברכב בעת ביצוע עבירת התנועה, על כן יש צורך להוסיף שנה נוספת, קרי סה"כ שנתיים להתיישנות העבירה/ כתב האישום מיום ביצוע עבירת התנועה, בגינה ניתן דוח התעבורה.

 עו"ד עופר הבר, עורך דין לתעבורה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !