מרב"ד

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מרב"ד

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) הוא הסמכות הרפואית לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי. סמכות זו היא על-פי צו שר הבריאות (1980) ומכוח תקנות התעבורה (193-195 ג').

בפקודת התעבורה, עפ"י סעיף 51, המסמיך את משרד הרישוי לפסול את רישיונו של נהג מחמת כושר נהיגה לקוי. פסילת המכון הרפואי, יכולה להיות לצמיתות, לתקופה מסוימת או עד למילוי התנאים שיקבעו.

החלטת המכון הרפואי על פסילת רישיון הנהיגה, מטעמים של כושר נהיגה לקוי, צריכה להיות מלוה בהחלטה מנומקת ומבוססת על חוות הדעת של רופאי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ממשרד הבריאות.

אם בהחלטת המכון הרפואי יקבע כי הנהג איננו כשיר לנהיגה, או שאיננו כשיר לנהיגה בסוג רכב מסוים, משרד הרישוי יפסול את רישיונו של הנהג.

אלו אזרחים מוזמנים לבדיקה במכון הרפואי ?

  • מבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי או לרכב משא כבד.

  • נהגים שהיו מעורבים בתאונת דרכים והמשטרה דיווחה על כך.

  • נהגים מורשעים, אשר דווחו על ידי בית המשפט.

  • עברייני תנועה סדרתיים ולאחר סיום ריצוי פסילה.

  • נהגים בעלי נטייה לשימוש באלכוהול או בסמים.

  • נהגים או מבקשי רישיון בעלי בעיות רפואיות.

  • נהג או מבקש רישיון אשר רופאו דיווח לגביו כי מחלתו עלולה לסכן אותו או את זולתו בעת נהיגה.

  • נהגים אשר חייבים בבדיקה רפואית בהתאם לגילם.

  • נכים אשר הופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

ערעור על החלטות המרב"ד:

על החלטת רשות הרישוי בעניין פסילת רשיון או קביעת תנאים ברשיון, ניתן לערער תוך 30 יום לפני ועדת ערר רפואית של שלושה רופאים.

ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך של מבקש רשיון הנהיגה או של בעל רשיון הנהיגה. אם קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש, לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה הועדה.

אם דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה מחודשת, תיערך הבדיקה כאמור רק לאחר שחלפה לפחות שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר. לרוב, משך הפסילה יהיה לשנה. בתום השנה ניתן יהיה לפנות לבדיקה חוזרת במכון הרפואי.

על החלטת משרד הרישוי לפסול רישיון נהיגתו של אדם ניתן לערור בפני ועדת ערר של משרד הבריאות וזאת, תוך 30 יום מהמועד בו נפסל רישיון נהיגתו של אדם.

עורך דין עופר הבר, מייצג נהגים רבים בפני ועדות הערר, תוך שימוש בחוו"ד של רופאים מומחים, הכל על מנת לשנות את רוע הגזרה, הכל בהתאם לנסיבות האישיות של כל נהג ונהג.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לתעבורה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !