נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות

מהי נהיגה בשכרות ?

עבירת השכרות, נאכפת בצורה בלתי מתפשרת ע"י משטרת ישראל ובתי המשפט במדינת ישראל.

נהיגה במצב שכרות ו/או תחת השפעת סם, לא רק שמסכנת את הנהג בעצמו, אלא גם את שאר הנוסעים ברכב וכמובן את סביבת אזרחים חפים מפשע.

לפי פקודת התעבורה, התשכ"א 1961  נקבע, כי נהג יוכר כ"שיכור" במקרים הבאים:

א. כאשר שתה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב.

ב. מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן.

ג. מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות  ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

ד. מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף המירבי שנקבע.

בתקופה האחרונה, משטרת ישראל וכאמור בתי המשפט, מתייחסים בחומרה רבה לנהגים הנוהגים ברכבם תחת השפעת אלכוהול, כל זאת כאשר לעיתים קרובת נהגים אשר צרכו כמות אלכוהול במינון נמוך, עדיין רמת האלכוהול בגופם מהווה כעבירת שכרות, גם אם הנהג לא חש בהשפעתו.

חשוב לומר, כי פרמטר "כמות הצריכה" של משקה האלכוהול, איננו הפרמטר היחיד בגינו נמדדת רמתן בגוף האדם, אלא גם מצבו הגופני, משקל גופו של הנהג ויכולת הסתגלות הגוף לאלכוהול, בהחלט מהווים גורמים מכריעים על התוצאה הסופית.

ענישה בגין עבירת שכרות

כאמור, בשל חומרתה של נהיגה בשכרות, קבע המחוקק, כי לנהיגה בשכרות עונש שיוטל, יכלול בין היתר עונש של פסילהלתקופה שלא תפחת משנתיים וזאת לפי סעיף 39א' לפקודת התעבורה ובמקרים חמורים מכך, יתווספו לכך, גם עונשי מאסר בפועל, עונשי פסילה מותנים, קנסות גבוהים, השבתת הרכב בו התבצעה העבירה ואף שירות לתועלת הציבור.

נהג אשר נתפס בעבירת שכרות והורשע בה בפעם השנייה באותה שנה - צפוי לעונש של מינימום פסילת רישיון הנהיגה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים!

הוכחת שכרות – הכיצד ?

הוכחת עבירת שכרות, תתבצע באמצעות ציוד מדעי, כגון בדיקת נשיפת אוויר ו/או בדיקת דם במקרים שיפורטו בהמשך.

הגדרת "שיכור" בחוק, הוא מי שבדמו בדמו 50 מיליגרם אלכוהול ב- 100 מ"ל דם או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף.

כאשר שוטר מסמן לנהג לעצור ודורש, כי יעבור בדיקת שכרות, עדיף לא לסרב לבדיקת השכרות, היות ועצם פעולת הסירוב מהווה כאילו יראו אותו כנהג שיכור ללא צורף בבדיקה.

בדיקת מאפיינים

טרם ביצוע הנשיפה, יתבקש הנהג לבצע מס' פעולות בהשגחת השוטר, המכונות בדיקת מאפיינים.

סדרת הבדיקות הנ"ל, אומנם איננה מעוגנת בחוק, אך מהווה מעיין אינדקטור להשלמת התמונה בהתייחס לרמת השכרות של הנהג.

הנהג החשוד בנהיגה תחת שכרות, נדרש ללכת על קו, לקרב אצבע לאף בעיניים עצומות, זאת בנוסף למאפיינים נוספים, כגון ריח אלכוהול או מראה לא מסודר של הנהג והיכולת להבין הוראות ואופן הדיבור בפני השוטר.

יובהר, כי אין חובה על פי חוק לשתף פעולה בבדיקה זו ואין כל סנקציה בחוק על נהג שמסרב לבצעה, אולם מוטב, לא לזלזל בביצוע הבדיקה בפני צוות השוטרים, אשר מהווה לעיתים קרובות מבחן חשוב מאין כמוהו, על מנת לזכות מעבירת השכרות ו/או השגת הסדר טיעון מטיב בהתייחס לשאר נסיבות עבירת השכרות.

אילו אמצעים קיימים לשם בדיקת שכרות ?

מכשיר הינשוף

מכשיר הינשוף, בודק את רמת שכרות הנהג, באמצעות שתי נשיפות לצינורית המכשיר, כאשר כל עוד רמת ריכוז האלכוהול שנמדדת לא עלתה על 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של אוויר נשוף, לא תחשב כנהג "שיכור".

אולם במידה, ונחצה רף השכרות, כלומר מעל 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של אוויר נשוף, הרי תחשב בעיני החוק כ"שיכור", עובדה אשר תגרור הזמנה לדין לבית המשפט, בנוסף לפסילה מנהלית של רישיון לתקופה של 30 יום ואם מדובר בתאונת דרכים, אזי תקופת הפסילה המנהלית תהיה למשך 60 או 90 ימים.

בדיקת דם

בדיקת דם תתבצע כתחליף לבדיקת הינשוף, כאשר מדובר בתאונת דרכים ו/או קושי רפואי בנשיפה ראויה למכשיר הינשוף.

רף השכרות בבדיקת דם, הינו ריכוז אלכוהול של עד 50 מיליגרם של אלכוהול ב- 100 מיליליטר של דם, כאשר הבדיקה תתבצע, לא בסמוך לרכב ולא ע"י השוטרים, אלא במקום המתאים לנסיבות וע"י אדם המוסמך לכך.

חשוב להדגיש, כי בניגוד לבדיקת הנשיפה באמצעות מכשיר הינשוף, את דרישת בדיקת הדם ניתן לדרוש רק אם יש חשד סביר לכך שהנהג אכן שיכור או בעקבות תאונת דרכים ועל השוטר להסביר לנהג את מטרת הבדיקה, לבקש את הסכמתו ולהבהיר לו כי אם יסרב יראו אותו כאילו נהג בשכרות.

התמודדות עם כתב אישום בגין עבירת שכרות, מחייבת קבלת ייעוץ משפטי, ע"י עו"ד לתעבורה העוסק בדיני התעבורה בפרט, כאשר בעזרת ניתוח מעמיק של דו"ח העבירה וחומר החקירה הנלווה לו, ניתן יהיה להגיע להסדר טיעון אשר בו במקום עונש של שנתיים שלילה יוטלו על הנאשם עונשי פסילה הקצרים באופן משמעותי משנתיים או בנסיבות אחרות יהיה ניתן לסיים את התיק בזיכוי מוחלט.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לתעבורה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !