נקודות משרד הרישוי

נקודות משרד הרישוי ושיטת הניקוד החדשה

החל משנת 2003 שונתה שיטת הניקוד, כך שכל הרשעה בגין עבירת תנועה או תשלום קנס על עבירה מסוג ברירת משפט, תגרור לחובת הנהג, מספר נקודות כמספר המצוין בתוספת השישית לתקנות התעבורה.

סמל עבירה ונקודות בגין כך

בכל דו"ח תנועה מכל סוג שהוא, נרשמת בדו"ח הנ"ל, גם מספר סמל העבירה שבגינו ניתנות נקודות לחיוב הנהג בגין עבירת התנועה אותה ביצע.

כיום, בדו"חות התנועה לצד העבירה ירשמו מס' הנקודות בגין אותה העבירה, יחד עם זאת קיימת דרך קלה ופשוטה לבירור מיידי, בהתייחס למספר נקודות הרישוי, תעשה בעזרת אתר משרד התחבורה, באמצעות טבלת נקודות לעבירות תנועה, זאת ע"י הכנסת סמל העבירה המופיע בדו"ח התנועה, ניתן לקבל את "תיאור העבירה" ואת סך הנקודות בגין כך.

לנוחיותכם, לחצו כאן למעבר לאתר משרד התחבורה – טבלת נקודות על עבירות תנועה.

בירור כללי לצבירת נקודות

כל אזרח, זכאי לקבל מידע בהתייחס לפירוט ומספר נקודות הרישוי אשר נזקפו לחובתו, באמצעות מוקד הרישוי ניתן לקבל באמצעות הדואר, תדפיס עדכני על מצב עדכני של הנקודות וכן פירוט ההרשעות ואמצעי התיקון שלחובתו.

שיטת הניקוד החדשה ותקופת הצבירה

תקופת הספירה של צבירת הנקודות היא תקופה של שנתיים מיום העבירה ולא מיום ההרשעה, כאשר במידה והנהג יגיע בתוך השנתיים לצבירה של פחות מ-12 הנקודות הללו תמחקה אוטומטית.

הנקודות התקפות הרשומות לחובתו של נהג יעמדו בתוקפן כל זמן שלא בוצעו אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי, כאשר נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.

במידה והצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.

בצבירה של 24 נקודות ומעלה יוזמן הנהג לקורס ייעודי- להבדיל מקורס נהיגה נכונה בסיסי אליו מוזמן כאמור נהג שצבר 12 נקודות ומעלה.

בצבירה של 36 נקודות ומעלה – רישיונו של הנהג ייפסל אוטומטית ל 3 חודשים ויחודש רק לאחר מעבר מבחן עיוני-"תיאוריה".

נהג שצבר 36 נקודות בפעם השנייה בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו מהפסילה הקודמת – רישיונו ייפסל ל 9 חודשים שלאחריהם ייאלץ לעבור את מסלול קבלת הרישיון מההתחלה- בדיקות רפואיות, במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות תיאוריה ו/או מבחן נהיגה מעשי.

מספר הנקודות התקפות

אמצעי התיקון

12-22

קורס נהיגה נכונה בסיסי ובסופו מבחן (12 שעות לימוד(

24-34

קורס נהיגה מתקדם (יעודי) ובסופו מבחן (12 שעות לימוד)

 36מעלה

פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים + מבחן עיוני

36) פעם שניה תוך 6 שנים) או 72 נקודות בתנאים המפורטים לעיל

פסילת רשיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן עיוני + מבחן מעשי

 

ערעור על נקודות רישוי

כאשר אדם מורשע נרשמות לו הנקודות על פי הסעיף בו הורשע, היה והנהג מגיש ערעור על ההרשעה מושעה רישום הנקודות עד למתן פסק דין סופי בערעור. התוצאה היא שרק באם הוא זוכה הנקודות לא ירשמו.    

באם הנהג מורשע לבסוף, אזי הניקוד יירשם רטרואקטיבית מיום העבירה.    

זכות שימוע

נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון החמורים יותר של פסילת רישיון נהיגה וכדומה למי שצבר 36 נקודות ומעלה, רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום ההמצאה ולבקש, כי ישמעו את טענותיו.
נהג הפונה לשימוע, רשות הרישוי תידחה את ביצוע אמצעי התיקון (פסילת רישיון נהיגה וכו') ב-45 ימים, שבמהלכם יישמעו טענותיו של הנהג. לאחר 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, (המוקדם מביניהם) תיתן רשות הרישוי את החלטתה לגבי אותו הנהג.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לתעבורה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !