פסילה מנהלתית

מהי פסילה מנהלתית ?

מהי פסילה מנהלית?

פסילה מנהלית הנה סנקציה מנהלית, המטילה הרשות המבצעת, כלומר - המשטרה, איסור על נהג אשר ביצע עבירת תעבורה, מלנהוג במשך תקופה הקבועה בפקודת התעבורה, העומדת ביחס לחומרת העבירה שביצע.

יובהר, כי בתי המשפט לתעבורה נוקטים בגישה מחמירה, בהתייחס לנהגים הנתפסים נוהגים בזמן פסילה מנהלית, תוצאות הפרה זו, תגרור ברב המקרים תוצאות ענישה חמורות.

מתי יכול קצין משטרה לפסול פסילה מנהלית?

פסילה מנהלית, הינה פסילת רישיון נהיגה למשך תקופה קצובה, כאשר בסמכותו של קצין משטרה, לפסול את רישיונו של נהג שעבר על אחת מעבירות התעבורה הקבועות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה ובפקודת התעבורה.

באילו נסיבות מוסמך קצין משטרה לפסול רישיון בפסילה מנהלית, ולאיזו תקופה?

בפקודת התעבורה נקבע, כי תקופת הפסילה המנהלית תהיה ביחס ישיר לחומרת העבירה, כדלקמן: 

פסילה מנהלית בת 30 יום - תוטל על נהג שביצע עבירות תעבורה המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה. ככלל, המדובר בעבירות תעבורה הנחשבות לקלות יחסית, בהן לא נגרם נזק גוף לאיש או נזק לרכוש. למשל: אי מתן זכות קדימה, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או סמים, נהיגה ברכב לא תקין המהווה סיכון לעוברי אורח, עקיפה בדרך לא פנויה, נהיגה במהירות מופרזת, אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה, נסיעה במחסום רכבת בעת עלייתו או ירידתו ועוד.

פסילה מנהלית בת 60 יום - תוטל על נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים, ובלבד שתאונה זו לא גרמה לאבדות בנפש, אלא "רק" לפצועים או לנזק רכוש בלבד.

יובהר, כי בפסילות של 30 או 60 יום, בנסיבות מצדיקות, ניתנה הסמכות לקצין המשטרה, לשיקול דעת לקצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה אף לתקופה קצרה יותר.

פסילה מנהלית בת 90 יום - תוטל על נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית, אשר גרמה לאבדות בנפש. בפסילה ל – 90 ימים, לקצין המשטרה, לא ניתן שיקול דעת, לקצר את תקופת הפסילה בנסיבות בהן נהרג אדם בעקבות התאונה, ויש ליסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום.

 מי מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה ומהי חובת השימוע?

קצין משטרה בדרגת פקח ומעלה, הוא הסמכות המוסמכת, מכוח  פקודת התעבורה, לפסול את רישיונו של נהג בפסילה מנהלית.  עם זאת,  בשעה, ששוטר מבחין בנהג  שעבר על אחת מהעבירות המצוינות לעיל, מוסמך הוא ליטול את רישיונו של הנהג ולהחליפו באישור תנועה מוגבל בזמן, וכן לזמן את הנהג לשימוע בתחנת המשטרה, שיערך בתוך שלושה ימים מעת האירוע. השימוע ייערך בפני קצין משטרה אשר במהלכו יציגו בפני הנהג את הראיות נגדו ובתגובה, רשאי הנהג לטעון טיעוני הגנה ולהסביר את התנהלותו.

כאשר הוזמן נהג לשימוע, אך בחר שלא להתייצב, מוסמך קצין משטרה לפסול את רישיונו בפסילה מנהלית אוטומטית , בלי להיזקק לטענות ההגנה.

 ביטול או קיצור פסילה מנהלית?

לנהג קיימת זכות על פי חוק לערער על החלטתו של הקצין שפסל אותו בפני בית המשפט.

על מנת לבטל או לקצר את תקופת הפסילה המנהלית, מוטב להיעזר עורך דין לדיני תעבורה, על מנת להגיש לבית המשפט בקשה מתאימה, בצירוף אסמכתאות ונסיבות הולמות, על מנת לשכנע את בית המשפט בטיעוני ההגנה.

בדיון במעמד בית המשפט, השיקול העיקרי העומד לנגד עיניו, הינו הוא שיקול של מסוכנות, קרי הנהג שרישיונו נפסל, אמור לשכנע את בית המשפט בעצמו או באמצעות עורך דין לתעבורה שהוא אינו מסוכן לציבור ואין בהמשך נהיגתו בבחינת פגיעה בביטחון הציבור.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לתעבורה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !