ביטול רישום משטרתי

ביטול רישום משטרתי

רבים פונים למשרדנו בבקשה למחוק רישום משטרתי, לאחר גילוי מפתיע, כי גיליון הרישום הפלילי אותו הוציאו במשטרה, אינו נקי ומופיע בו רישום משטרתי או פלילי. רישום משטרתי מתבצע כשנפתח תיק במשטרה נגד אדם בגין חשד לביצוע עבירה פלילית כלשהי. רישום משטרתי כולל ,בין היתר, רישום תיקי משטרה סגורים ותיקי משטרה המצויים בהליכי חקירה.

 רישום פלילי / משטרתי הוא תיעוד משטרתי ממוחשב של כל העבירות וההרשעות העומדות לחובתו של אדם, וכן העונשים שניתנו לו בגינן על-ידי בתי המשפט כגון: עונשי מאסר על תנאי, צווי מבחן, קנסות ואי-הרשעה. בנוסף, המידע במרשם יכול לכלול גם עבירות שניתנו על-ידי בתי דין צבאיים ומידע אודות תיקים פתוחים שטרם הועברו לרשויות התביעה (תיקי מב"ד), וכן תיקים שנסגרו על-ידי המשטרה בעילות סגירה שונות.

רבים מלקוחותינו, אינם מודעים לעובדה, כי גם אם בעבר נסגר נגדכם תיק במשטרה בעילה של "חוסר עניין לציבור" או"חוסר ראיות" - המחשבה, כי בכך תם הסיפור, היא שגוייה, היות וסגירת תיק בגין עילות אלו, משאירה תיעוד ברישום הפלילי שלכם.

לעומת זאת, במידה והתיק נסגר במשטרה בגין עילה "מחוסר אשמה" , אזי התיעוד בגין כך, יימחק לגמרי ממחשבי המשטרה ומגליון הרישום הפלילי.

 רישום משטרתי לעומת רישום פלילי

כאמור, במידה ותיק החקירה המשטרתי נסגר בעילה של "אין עניין לציבור" או "חוסר ראיות" ( כלומר לא הוגש כתב אישום לבית משפט) יישאר התיק בגדר רישום משטרתי בלבד, כך גם לגבי תיק משטרה שהוגש בגינו כתב אישום , אף זאת רק עד שתתקבל החלטת בית המשפט בגינו.

במידה ובסופו של דבר, הוגש כתב אישום ובית המשפט ירשיע את הנאשם, אזי רישום התיק יעבור לקטגוריה המכונה רישום פלילי, אולם, אם אם בית המשפט יזכה את הנאשם - רישום התיק יבוטל לחלוטין מפלט המרשם הפלילי של המשטרה, כלומר גליון הרישום הפלילי, ישאר ריק, במידה ולא היו עבירות קודמות, כמובן.

 עילות סגירת תיק משטרה

תיק משטרה יכול להיסגר ללא הגשת כתב אישום לבית משפט, באחת משלוש העילות הבאות : "אין אשמה", "אין עניין לציבור", "חוסר ראיות".

במצב הראשון של חוסר אשמה מבוטל התיק לחלוטין, ולא יישאר לו זכר בתיעוד המשטרה. במצב השני והשלישי, כפי שתואר לעיל, נשאר תיעוד לכך בפלט המרשם המשטרתי בלבד ולא ברישום הפלילי, היות ולא התקיימה הרשעה פלילית בפני בית המשפט.

ביטול רישום משטרתי

שגיאה נפוצה, היא לקרוא לפעולה "מחיקת" רישום משטרתי, כאשר המונח הנכון לפעולה זו הוא בעצם "ביטול רישום משטרתי" זאת מכיוון שמדובר בפעולה שמבטלת לחלוטין את הרישום.

המונח "מחיקה" מתייחס אך ורק לרישום פלילי ולא לתיקי משטרה שנסגרו ללא הגשת כתב אישום.

 קיימות שתי דרכים לביטול רישום משטרתי כדלקמן:

1. על ידי הגשת ערר ליחידת המשטרה החוקרת אודות עילת סגירת התיק וזאת במטרה לשנותה לחוסר אשמה וכך להסירה מגליון הרישום הפלילי.

2. על ידי הגשת בקשה למטה הארצי של המשטרה לביטול תיק משטרה סגור לאחר שחלפו מספר שנים מיום פתיחת התיק.

 תקנות המרשם הפלילי בחוק (אמות מידה לביטול רישום משטרתי), קובעות מתי וכיצד ניתן להגיש בקשה לביטול רישום משטרתי. כל חריגה מן הקריטריונים הקבועים בתקנות אלו, עלולה להביא לדחיית הבקשה לביטול הרישום. בחוק, קיימת אבחנה בין קטין לבגיר וכן בין עבירה מסוג פשע (שהעונש עליה עפ"י החוק הוא מעל שלוש שנים) לבין עבירה מסוג עוון (שהעונש עליה עפ"י החוק הוא עד שלוש שנים). לאבחנה זו יש חשיבות לעניין המועדים להגשת בקשה לביטול הרישום המשטרתי. עורך דין פליליהמתמחה בתחום זה יידע מתי וכיצד להגיש את הבקשה לביטול הרישום.

 משרדנו מייצג באופן שוטף לקוחות רבים, בהגשת בקשות למחיקת (ביטול) רישום משטרתי, שעה שנסיוננו בהגשת בקשות מנומקות ומבוססות על פי החוק, הינו מתכון להצלחה ולביטול הרישום המשטרתי.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !