מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי, נרשם בגליון הרישום הפלילי, כאשר התנהל נגד אדם זה או אחר הליך משפטי בבית המשפט, כלומר, הוגש כנגדו כתב אישום לאחד מבתי המשפט השונים ולאחר סיום ההליכים, אותו אדם הורשע בביצוע העבירה וכתוצאה מכך, יירשם ויופיע רישום פלילי בגין אותה הרשעה.

 רבים מתבלבלים, בין שני מונחים "רישום פלילי" ל"רישום משטרתי", כאשר רישום משטרתי הוא למעשה רישום של תיק משטרה סגור, שלא הוגש בגינו כתב אישום ובדר"כ אותו רישום נובע מהליך חקירה של המשטרה, כנגד האזרח ובסופו של יום בחרה המשטרה לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור או כי לא היו מספיק ראיות.

 פעמים רבות, מגיעים למשרדנו אנשים הנקראים נורמטיביים, שעה שאינם מכירים כלל את רשויות החוק או המשפט ורק בשל תלונת שווא לא מבוססת שלא הבשילה להגשת כתב אישום או הרשעה בבית המשפט, נותרים הם עם רישום משטרתי על שמם.

שרגלם מעולם לא דרכה בבית המשפט, ייתכן וקיים רישום משטרתי בגין תיק שנפתח נגדם אך לא הבשיל לכדי הגשת כתב אישום ולבסוף נסגר.

 בקשה לקבלת מידע לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים

לעיתים, מעביד זה או אחר, מבקש מהמרואיין היושב מולו, להמציא לו העתק רישום פלילי או תעודת יושר.

מדובר במידע שהגישה אליו הינה עפ"י חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ומסירת מידע זה או קבלתו שלא עפ"י החוק, מהווה עבירה פלילית. 

סעיף 11א לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, קובע כי מידע על תיקים סגורים יימסרו רק לגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, דהיינו, למשטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, המשטרה הצבאית, מחלקת בטחון שדה של צה"ל, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות, קצין מבחן וחוקר מדעי. אלו הגורמים אשר מורשים לעיין במידע זה, אף ללא הסכמת האזרח או ידיעתו.

 מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי יופיע במרשם הפלילי במשטרת ישראל , במידה וישנה הרשעה בבית משפט בעבירות מסוג פשע או עוון.

גם אם ההרשעה עצמה, איננה כוללת בחובה - עונש מאסר בפועל,  או צו מבחן, גם אז עצם ההרשעה יהווה כהרשעה אשר תופיע במרשם הפלילי.

 מהו המועד למחיקת הרשעה פלילית  ?

רק בחלוף 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות על ההרשעה (עפ"י חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה ולא יימסר מידע עליה, אלא למספר מצומצם מאוד של גופים המנויים בחוק (משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, הממשלה, היועת המשפטי לממשלה, ועדה למינוי שופטים וכו'). כל עוד לא התיישנה ההרשעה, זכאים גופים רבים לקבל מידע אודותיה, לכן ובגלל עובדה זו, קיימת חשיבות להגשת בקשה יסודית ומנומקת מבעוד מועד ע"י עורך דין פלילי.

 איך מוחקים את הרישום הפלילי ?

מחיקת רישום פלילי תיעשה ע"י הגשת חנינה לנשיא המדינה. הנשיא מוסמך להעניק חנינה הן על דרך של הפחתה או הקלה בעונש והן ע"י קיצור/ביטול תקופת התיישנות או תקופות מחיקת הרישום הפלילי.

חשוב לזכור, כי גם לאחר המצאותה של הרשעה בבית המשפט, עדיין קיימת בידך האפשרות לפנות לנשיא המדינה, בבקשת חנינה מנומקת עפ"י חוק, שמטרתה הינה להקל בעונשך או לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי כדי שתוכל בעתיד להציג "תעודת יושר" נקיה מרישום פלילי.

 משרדנו מייצג באופן שוטף לקוחות רבים, בהגשת בקשות למחיקת רישום פלילי, שעה שנסיוננו בהגשת בקשות מנומקות ומבוססות על פי החוק, הינו מתכון להצלחה ולביטול הרישום המשטרתי.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !