מונחי יסוד לקבלת רשיון עסק

מונחי יסוד לקבלת רשיון עסק

רישיון עסק – בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק. בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיו"ב.

 עסק טעון רישוי – עפ"י החוק מחויב הרישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

 עסקים טעוני רישוי – משרד הפנים צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב). פרטים ניתן לקבל ברשות המקומית.

 הרישיון – הוא אישי, ייחודי למקום ולסוג העסק.

 הצגת רישיון – החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.

 תנאים לרישיון – קבלת הרישיון מותנת בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים) עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.

 הנפקת רישיון עסק – הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.

 ביטול רישיון – הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג בתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

 חידוש רישיון – יש לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.

 זכות כניסה – החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.

 איסור התקשרות – חל איסור על משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומית להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.

 עונשין – ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר.

  נסיונו והתמחותו הבלעדית של של עו"ד עופר הבר בהליכי רישוי עסקים והשגת רישיון עסק, מסייעים בהשגת תוצאות טובות יותר עבור לקוחותיו, צרו קשר עם משרדנו, על מנת שנוכל לסייע בייעוץ משפטי הולם.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לרישוי עסקים ותכנון ובניה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !