סוגי רשיונות עסק

סוגי רשיונות עסק

רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רשיונות העסק המפורטים להלן:

רשיון לצמיתות - רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא בטלה אותו רשות הרישוי.

רשיון תקופתי  -  רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרשיון. זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000 (התוספת הראשונה).

היתר זמני היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון וזאת באישור נותני האישור.

רישיון זמני - רשיון שניתן לעסק, שהוא זמני מטבעו – תוקף הרשיון הינו פחות משנה.

הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרשיון, במועד מוקדם מזה הקבוע ברשיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרשיון לא תפחת משנה אחת.
לדוגמא: עסק שהינו תקופתי לחמש שנים, אולם קיבל אישור "שימוש חורג" רק לשנה, הרשות המקומית תנפיק לו רשיון עסק רק לשנה.

נסיונו והתמחותו הבלעדית של של עו"ד עופר הבר בהליכי רישוי עסקים והשגת רישיון עסק, מסייעים בהשגת תוצאות טובות יותר עבור לקוחותיו, צרו קשר עם משרדנו, על מנת שנוכל לסייע בייעוץ משפטי הולם.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לרישוי עסקים ותכנון ובניה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !