עונשים על עיסוק ללא רשיון עסק

עונשים על עיסוק ללא רשיון עסק

רישיון עסק, הינו תנאי הכרחי להפעלת עסק בישראל, כאשר חוק רישוי עסקים מגדיר העונשים הקובעים בו, על הפעלת עסק ללא רשיון העסק המיוחל.

 עפ"י סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, העונשים על עיסוק ללא רישיון עסק כדין או היתר זמני, הינם כדלקמן:

עונשים על עיסוק ללא רישיון או היתר זמני ואי קיום תקנות ותנאים

14.   (א)  אדם שעסק ללא רשיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי או שלא קיים תנאי מתנאי רשיון או היתר זמני או שלא קיים הוראת תקנה לפי סעיפים 9 עד 11ב דינו – מאסר שמונה עשר חודשים ואולם אם לא קיים תנאי כאמור בסעיף 2ו(א) ו-(ג), דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין); ואם עסק או לא קיים כאמור אחרי שקיבל התראה מאת הממונה על המחוז, רופא מחוזי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – רופא מחוזי), מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן – הממונה על איכות הסביבה), מפקד משטרת המחוז או ראש הרשות המקומית, דינו – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי מתן ההתראה.

           (ב)  לענין סעיף זה אין נפקא מינה –

                 (1)   אם האדם עסק בעצמו או על ידי עובדו או מורשהו;

(2)   אם עסק בעסק של עצמו או של אחר;

 (3)   אם היה אחראי לניהול עסקו של אחר, בין בשכר ובין ללא שכר, ולענין זה מי שניהל בפועל עסקו של אחר, רואים אותו כאחראי לניהול העסק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר;

(4)   אם היה העיסוק מוגבל מראש בזמן או חד-פעמי.

        (ג)   לא יאשם בעבירה לפי סעיף זה מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת

               חלק ברווחיו של העסק.

 נסיונו והתמחותו הבלעדית של של עו"ד עופר הבר בהליכי רישוי עסקים והשגת רישיון עסק, מסייעים בהשגת תוצאות טובות יותר עבור לקוחותיו, צרו קשר עם משרדנו, על מנת שנוכל לסייע בייעוץ משפטי הולם.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לרישוי עסקים ותכנון ובניה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !