רשיון והיתר זמני לעסק

רשיון עסק זמני / היתר זמני לעסק

סעיף 4 לחוק רישוי עסקים קובע, כי לא יופעל עסק הטעון רישוי אלא אם יש בידי מפעיל העסק רישיון או היתר זמני.

 אנשים רבים נוטים להתבלבל בין שני המונחים, "רישיון עסק זמני" לבין "היתר זמני לעסק", מונחים אלו, אומנם דומים עד מאוד, אולם מהותם ומשמועתם שונה לחלוטין.

 רישיון זמני לעסק

רישיון זמני, הינו רישיון שיינתן לעסק, שמהותו זמני ואיננו פועל על בסיס קבוע ופועל רק חלק מסוים בשנה ולא לאורך כל השנה, כגון, קייטנות, חוגי ילדים שפועלים רק מספר חודשים בשנה, קרקס וכיוצא באלה. 

תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקי (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.

 היתר זמני לעסק

היתר זמני לעסק, נועד לעסק קבוע - אשר מקבל למעשה אישור לא קבוע, עד אשר הוא יקבל את רישיון העסק הקבוע שלו.

 בהתאם לסעיף 7ב(א) לחוק רישוי עסקים, היתר זמני הינו רישיון לתקופה שאינה עולה על שנה, הניתן על מנת לאפשר לגורמים המאשרים לבחון את פעילותו של העסק במהלך תקופה זו.

סעיף 7ג לחוק רישוי עסקים מקנה לרשות המקומית סמכות לבטל רישיון או היתר זמני, מיוזמתה היא או מיוזמת נותן האישור.

 יחד עם זאת, לא יבוטל רישיון או היתר זמני ע"י העירייה בטרם קיימה התייעצות עם נותן האישור ובטרם ניתנה זכות טיעון לבעל הרישיון או ההיתר הזמני. ביטול רישיון או היתר זמני ייכנס לתוקפו בתום 60 ימים מיום ההודעה על ביטולו ע"י הרשות המקומית.

 היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000.

 נסיונו והתמחותו הבלעדית של של עו"ד עופר הבר בהליכי רישוי עסקים והשגת רישיון עסק, מסייעים בהשגת תוצאות טובות יותר עבור לקוחותיו, צרו קשר עם משרדנו, על מנת שנוכל לסייע בייעוץ משפטי הולם.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לרישוי עסקים ותכנון ובניה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !