תב"ע – תוכנית בניין ערים

תב"ע - תוכנית בניין ערים

תב''ע - תוכנית בניין ערים, היא מסמך תכנוני חוקי המגדיר את יעודי בקרקע, זכויות הבניה, והשימושים המותרים שבתחומה.

 תב''ע יכולה לחול בתחום תכנית המתאר המקומית - שינוי לתכנית המתאר, או לחול באזור שמחוץ לתכנית המתאר.
תב''ע מורכבת ממספר מסמכים כאשר החשובים והבולטים שבהם הם התקנון והתשריט.
התקנון הוא התיאור המילולי של התכנית, המפרט את מטרות התכנית והוראותיה.
התשריט הוא הביטוי הגרפי, החד-ממדי של תב''ע, בו מוצגים יעודי הקרקע, קוי בנין, גבולות התכנית, וסימונים וסמלים נוספים החיוניים להבנת מטרת התכנית ומהותה.

נוסף על שני מסמכים אלה, ניתן לעיתים לצרף נספחים המתארים תיאור רב-מימדי, עיצובי ואדריכלי של התכנית, וכן מתארים את ההשלכות הנוספות שיש לתכנית על הסדרי התנועה, גינון, וכד'.

 בכל תוכנית בניין עיר, ניתן למצוא פירוט של אחוזי הבנייה המותרים, כגון מס' דירות על שטח מגורים, מס' קומות, מס' משרדים או גבולות ביו שטח לשטח.

 במידה ואין התאמה בין תב"ע עירונית לבין תוכנית הבנייה, יש להגיש תוכנית בנייה מפורטת, אשר צריכה לקבל אישורה של הוועדה המקומית או המחוזית, ללא אישור זה, הבנייה איננה חוקית ומהווה עבירה על החוק.

 נסיונו והתמחותו הבלעדית של של עו"ד עופר הבר בהליכי רישוי עסקים והשגת רישיון עסק, מסייעים בהשגת תוצאות טובות יותר עבור לקוחותיו, צרו קשר עם משרדנו, על מנת שנוכל לסייע בייעוץ משפטי הולם.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לרישוי עסקים ותכנון ובניה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !