תמ"א 38

מהי תמ"א 38 ?

תמ"א 38 היא תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. מטרתה לעודד חיזוקם של בניינים קיימים באמצעות תוספות בניה, תוך התניית התוספת בחיזוק המבנה כולו. בעזרת תמ"א 38 מתבצעים חיזוקי מבנים תוך שמירת מרקמים יחודיים בעיר ושיפור חזות המבנים.

שינוי שנערך בתנאי תמ"א 38 מאפשר לממש את תוספות הבניה מכח התמ"א גם אם בעלי הנכס בוחרים להרוס ולבנות אותו מחדש. תמ"א 38 מאפשרת מתן היתרי בניה מכוחה היא, ואינה מחייבת הכנת תוכניות מפורטות. יחד עם זאת, התמ"א מעניקה לועדה המקומית שיקול דעת ושומרת על זכותה לקבוע אלו תוספות בניה לאשר לכל מבנה ואף לסרב לתת היתר בניה הכרוך בתוספת זכויות, משיקולים תכנוניים, אדריכליים, נופיים, כושר נשיאה של תשתיות וכד'.

מסמך המדיניות המנחה לתמ"א 38

המסמך המנחה של הועדה המקומית לבחינת בקשות להיתרי בניה המוגשות מכח תמ"א 38 מאפשר לועדה המקומית לבחון בקשות להיתרי בניה המוגשות מכח תמ"א 38 באופן מושכל, מקצועי ועקבי, ולתושבים ולבעלי נכסים בעיר להעריך את אפשרויות מימוש תמ"א 38 העומדות בפניהם בעיר תל-אביב-יפו.
המסמך מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים בתמ"א 38 ובחקיקה המשלימה, ולפי הנסיון המצטבר.

בחלק א' של המסמך מוצגים התנאים לקבלת היתר בניה, ובכלל זה הצגת אישור לצורך בחיזוק המבנה, שיטת החיזוק המוצעת ומסמכים קונסטרוקטיביים נוספים הנבדקים על-ידי יועץ הקונסטרוקציה של הרשות המקומית, שאישורו הוא תנאי להמשך הטיפול בבקשה להיתר.

בחלק ב' של המסמך מוצגים קווי מדיניות כלליים, החלים על כל העיר, לפיהם נבחנת הבקשה להיתר בניה מכח תמ"א 38. בין היתר מפורטת המדיניות לעניין שילוב תוספת בניה מכח תמ"א 38 ותוספות בניה מכח תוכניות מפורטות קודמות, הנחיות למקרה של הריסת מבנה ובנייתו מחדש, הנחיות לגבי חריגה מקווי בניין, בניית מרחב מוגן, ועוד.

בחלק ג' של המסמך מוצגת המדיניות האזורית. בפרק זה מפורטת המדיניות לתוספות בניה אפשריות באזורי העיר השונים מכח תמ"א 38- אזורים בהם מותרות התוספות מכח תמ"א 38, אזורים בהם מותרות התוספות הללו למעט תוספת קומה, אזורים בהםיותרו בתוכניות חדשות תוספות בניה גדולות מאלו שהתמ"א מאפשרת (2 קומות ויותר) ואזורים בהם התוספות התוספת מכח תמ"א 38 מוגבלת על-ידי הוראות התוכניות המפורטות החלות במקום.

משרדנו, מעניק מענה מקצועי בכל הנוגע לתמ"א 38 לדיירים המעוניינים לבצע הליך של תמ"א 38 בבניין המגורים שלהם.

עו"ד עופר הבר, עורך דין לרישוי עסקים ותכנון ובניה בחיפה והצפון לשירותכם.

הרשמה לקבלת עדכונים:

מעוניינים לקבל פסקי דין, מאמרים ועדכונים חדשים ממשרדנו ? השאירו לנו פרטים ונדאג שתישארו מעודכנים !