תנאי שימוש באתר

זכויות יוצרים:
כל הזכויות בתוכנו של אתר זה, הינן שמורות למשרדו של עו"ד עופר הבר.

דואר אלקטרוני:
אין במשלוח דואר אלקטרוני למשרד עורכי – דין עופר הבר או למי מעובדיו כדי ליצור יחסי עו"ד – לקוח בין השולח לבין עוה"ד עופר הבר.

פטור מאחריות:
משרד עורכי – דין עופר הבר או מי מהעובדים בו, לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש שייעשה במידע באתר זה או באמצעותו אליהם הוא מקשר.

השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ומעיד על הסכמה לו.

תוכן אתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.